De Speelvogelmissie


De Speelvogels organiseert kwaliteitsvolle en originele activiteiten binnen een warm kader waar ieder kind zich goed voelt en kan ontwikkelen op zijn eigen tempo. Ouders vertrouwen ons iemand heel belangrijk toe, misschien wel hun dierbaarste bezit. We zijn ons erg bewust van de grote verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ons gegeven wordt en gaan hier dan ook met veel zorg en aandacht mee om. Onze kampen staan open voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar met of zonder beperking!

Lees meer over de missie en visie van De Speelvogels.

Het verhaal van De Speelvogels


Hallo, ik ben Maria Meyvis, oprichtster van De Speelvogels.

Ik ben leerkracht in het lager onderwijs van opleiding en deed ervaring op in zowel de kleuterschool als in de lagere school en als zorgleerkracht. Naast mijn job in het onderwijs wilde ik mijn creatieve zelf verder uitdagen en kinderen op een speelse manier laten groeien buiten de schoolse context.

In 2015 startte ik, aanvankelijk met Kimberly Sels, De Speelvogels op daar we een tekort detecteerde aan kwaliteitsvolle vakantieopvang. De werking is de afgelopen jaren geëvolueerd naar een werking met veel vertrouwen, zelfstandigheid, spontaniteit en inbreng van de kinderen. Het is een evolutie die sterk samenloopt met de evolutie die ik zie in mezelf. De oude structuren en systemen die ik leerde in het onderwijs liet ik steeds meer los en tegelijkertijd heb ik de kracht gevonden om te geloven in mijn eigen visie en gevoel.

Na het volgen van heel wat opleidingen startte ik praktijk Nest op waarin ik kinderen en ouders begeleid in het opvoedings- en ontwikkelingsproces. Hier kan ik dieper ingaan op problematieken en moeilijkheden die spelen bij kinderen, ouders en binnen het gezin.

Lees meer over het ontstaan van De Speelvogels en het team.

De monitoren


Elke vakantie staan er weer geëngageerde en enthousiaste monitoren klaar voor jullie kinderen.
Ze worden geselecteerd op basis van hun talenten, ervaring en diploma, zodat we uw kinderen de begeleiding kunnen geven die ze nodig hebben.

Onze kampen hebben tot doel de kinderen een leuke tijd te bezorgen, hun fantasie en creativiteit te stimuleren en hen op een speelse manier wat bij te brengen. Als begeleider van een kamp is het je taak de kinderen op een prikkelende manier actief en intensief te betrekken.
De kinderen het onderwerp laten beleven is een echte kunst! Kortom we willen de kinderen doen stralen en fonkelende ogen bezorgen!

Lees meer over de monitorenwerking van De Speelvogels