Ieder kind heeft zijn eigen handleiding en die willen we leren kennen.
Bij sommige kinderen is deze handleiding iets uitgebreider en ingewikkelder.
Ook voor hen willen we openstaan en zoeken naar een manier waarop ze kunnen deelnemen.
Wij gaan in overleg met ouders, school, hulpverlening en de kinderen zelf om zo onze werking aan te passen aan hun noden.

Wat betekent inclusie?

Iedereen is anders … en toch is iedereen gelijk. Vakantie is een recht en daarom wil De Speelvogels aan zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Sommige kinderen hebben hiervoor wat extra begeleiding nodig. We beschouwen het dan ook als onze verantwoordelijkheid om iedere individuele vraag, hoe groot of klein deze ook is, met de nodige aandacht en zorg te behandelen.

Ons volledig aanbod is inclusief. Dit betekent dat wij bereid zijn om bij iedere individuele vraag na te gaan of wij daaraan tegemoet kunnen komen. We behandelen elke vraag persoonlijk en bekijken samen de mogelijke opties. Vaak zal zich dit vertalen in het inzetten van extra begeleiders die inspelen op de concrete nood en behoefte van jouw kind. Daarnaast kunnen we praktische aanpassingen doorvoeren waar nodig. De volledige monitorenploeg wordt hiervan op de hoogte gesteld zodat iedereen dezelfde aanpak hanteert.

Dit aanbod is echter ook beperkt omdat wij die persoonlijke en kwalitatieve begeleiding voor ieder kind willen garanderen. Om dit te kunnen verwezelijken moeten we enerzijds voldoende geschoolde begeleiders met de nodige achtergrondkennis inschakelen. Anderzijds willen we een gezonde en vooral haalbare mix hebben in de groep zodat de kinderen van elkaar kunnen leren en het voor de monitoren werkbaar blijft. Als wij niet tegemoet kunnen komen aan de zorgvraag dan zullen wij hier openlijk over communiceren en samen op zoek gaan naar een geschikt alternatief.

De contactpersoon voor de inclusiewerking is Maria Meyvis
Je kan haar bereiken op het nummer 0474/68 03 77 of via info@de-speelvogels.be

Werkwijze
  1. Dien je aanvraag in via het aanvraagformulier.
  2. We bekijken de aanvraag intern en indien nodig contacteren we je voor extra informatie. Hoe meer informatie, hoe beter wij onze begeleiders kunnen informeren en voorbereiden om jouw kind met de beste zorgen te omringen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
  3. Wanneer de plaatsen het toelaten en de aanpassingen mogelijk zijn wordt uw inschrijving bevestigd (binnen 5 werkdagen na uw aanvraag).
  4. Na de inschrijvingsbevestiging krijgt u een mail met een betalingsverzoek.
  5. We stellen samen een plan op van aanpassingen die nodig zijn zodat je kind vlot kan deelnemen. Eventueel gaan we te rade bij externe hulpverleners en de school.
Voorwaarden
  • Kinderen tussen 4 en 10 jaar
  • Sociale en emotionele noden en/of ASS
  • Buitengewoon onderwijs: Type 3, 9 en basisaanbod
  • Per groep zijn er 4 plaatsen voorbehouden voor kinderen met een beperking.