Mijn verhaal en hoe ik hier terechtkwam


Ik studeerde voor leerkracht in het lager onderwijs en deed ervaring op in zowel de kleuterschool als in de lagere school en als zorgleerkracht. Het werd me al snel duidelijk dat de functie van zorgleerkracht me het meeste aansprak. Zoals het werken met kinderen in een kleine groep, leerkrachten ondersteunen in hun klaswerking, gedragsproblemen aanpakken enz. Ik geniet ervan om voor de klas te staan, bezig te zijn met kinderen, ze uit te dagen en te ondersteunen in hun groei. Na enkele jaren in het onderwijs voelde ik een gemis, alsof ik nog niet helemaal op mijn plaats zat. Ik wilde ik mijn creatieve zelf verder uitdagen en startte ik, aanvankelijk met Kimberly Sels, De Speelvogels op daar we een tekort detecteerde aan kwaliteitsvolle vakantieopvang. De werking is de afgelopen twee jaar enorm geëvolueerd van een organisatie met een vaste planning en opgelegde activiteiten naar een werking met veel vertrouwen, zelfstandigheid, spontaniteit en inbreng van de kinderen. Het is een evolutie die sterk samenloopt met de evolutie die ik zie in mezelf. De oude structuren en systemen liet ik steeds meer los en tegelijkertijd heb ik de kracht gevonden om te geloven in mijn eigen visie en gevoel. Om mijn eigen kracht te vinden volgde ik de afgelopen jaren heel wat opleidingen en cursussen en ik verdiepte me in vele boeken en methodes.

Enkele opleidingen die me inspireerden

 • Integratieve spelcounseling en psychotherapie
 • Opleiding kindercoach: creatief communiceren
 • Emotional Freedom Techniques
 • Mindsettheorie Carol Dweck
 • Opvoeden met Montessori
 • Zinvoltekenspel en tekeningen lezen
 • Talentgedreven werken met kinderen
 • Open Heart Training
 • Nieuwe Autoriteit en geweldloos verzet
 • Regulatieproblematiek en hechting
 • Verbindende communicatie en de magie van (zelf)empathie

– Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Tiptoe if you must, but take a step. –