De Speelvogelmissie

De Speelvogels organiseert kwaliteitsvolle en originele activiteiten binnen een warm kader waar ieder kind zich goed voelt en kan ontwikkelen op zijn eigen tempo. Ouders vertrouwen ons iemand heel belangrijk toe, misschien wel hun dierbaarste bezit. We zijn ons erg bewust van de grote verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ons gegeven wordt en gaan hier dan ook met veel zorg en aandacht mee om.

 Ieder kind is uniek!

We staan voor een persoonlijke aanpak en maken er dan ook werk van om écht te kijken en te luisteren naar kinderen en ouders.
Ieder kind heeft zijn eigen handleiding en we willen er dan ook voor zorgen dat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften van het kind en zullen daar onze werking verder op afstemmen.

"Een kind heeft honderd talen!"
- Loris Malaguzzi

Warme en veilige omgeving

Op elk Speelvogelkamp heerst er een warme sfeer waar iedereen zich welkom en gezien mag voelen voor wie hij is. Per 8 kinderen zal er één begeleider voorzien worden zodat er voldoende individuele aandacht naar de kinderen kan gaan.

De omgeving wordt afgestemd op maat van de kinderen, er worden gezellige hoekjes gecreëerd waarbinnen het speelgoed en de materialen toestaan dat kinderen zeer zelfstandig aan iets kunnen beginnen. Het aanbod aan speelgoed is met aandacht uitgekozen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.

Monitorenwerking met oog voor persoonlijke groei en talentontwikkeling

We streven naar geëngageerde, speelse, vriendelijke en warme begeleiders met een hart voor kinderen en met een stukje magie in zich. We geloven er sterk in dat de talent- en ervaringsgerichte werking die we bij kinderen nastreven ook belangrijk is voor monitoren. Op hun tempo worden ze gecoacht en gestimuleerd tot groei en verdere ontwikkeling. Naast de verplichte opleidingen kunnen ze deelnemen aan tal van extra workshops om nog verder te blijven groeien. Elke monitor heeft andere talenten en die zetten we dan ook ten volle in. Want ook monitoren kunnen kiezen voor activiteiten die nauw aansluiten bij hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen de tijd en de ruimte om te experimenteren en zo hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten in een positieve omgeving.

/Ontwikkeling en groei

De Speelvogels wil mee bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.

Creativiteit, fantasie en een beetje gek!

We nemen de kinderen mee op sleeptouw in hun eigen avontuur en fantasie. We laten kinderen creëren en experimenteren.

Procesgericht

Elk kind kan zijn wie hij is en krijgt de ruimte zijn 'eigen ding' te doen. Onze begeleiders durven loslaten wat ‘zou moeten zijn’ en gaan mee in de opportuniteiten van het moment. We willen kinderen leren dat de weg naar een resultaat even belangrijk (en soms nog belangrijker) is dan het resultaat, én dat we vaak met elkaar moeten samenwerken of elkaar moeten helpen om iets te bereiken.

Inclusie

Iedereen is anders en toch gelijk! We staan open voor alle kinderen, ook kinderen met een beperking of een specifieke individuele aanpak. Ieder kind heeft zijn eigen handleiding en die willen we leren kennen. Bij sommige kinderen is deze handleiding iets uitgebreider en ingewikkelder. Ook voor hen willen we openstaan en zoeken naar een manier waarop ze kunnen deelnemen. Wij gaan in overleg met ouders, school, hulpverlening en de kinderen zelf om zo onze werking aan te passen aan hun noden.

Ervaringsgerichte en keuzeactiviteiten

Kinderen kunnen kiezen tussen tal van activiteiten die worden aangeboden. Elk activiteitenmoment bestaat uit verschillende activiteiten die een ander domein belichten. Er is steeds keuze tussen een knutsel-, spel-, beweeg- en fantasieactiviteiten.  Binnen de activiteit wordt er gedifferentieerd in niveau zodat alle kinderen uitgedaagd worden. Er zijn geen 'moetjes', enkel 'magjes'. De kinderen kiezen zelf waar ze zin in hebben en krijgen de mogelijkheid om van verschillende dingen te proeven. We werken ervaringsgericht met ruimte voor inspraak van de kinderen, waar ook écht naar geluisterd wordt.

Zorgen voor elkaar

We overladen de kinderen niet met regels en afspraken maar die ene afspraak die we maken omvat alles: "We dragen zorg voor elkaar, het materiaal en de omgeving!" Wanneer er iets gebeurt dat niet prettig is, wanneer er iets stuk gaat of wanneer er iemand verdriet heeft vinden we het belangrijk dat de kinderen leren zorgen voor elkaar waarna we samen zoeken naar een oplossing en de oorzaak van een conflict of misverstand aanpakken.