Een woordje uitleg

De voorbije jaren kreeg ik heel wat invloeden en prikkels vanuit enkele waardevolle onderwijs-en opvoedkundige strekkingen waaronder Montessori, Freinet en Reggio Emilia. Hieruit neem ik steeds mee wat me waardevol lijkt waardoor mijn visie een goede mix geworden is tussen mijn eigen gevoel en de inspirerende visies van pedagogen en opvoeders.

In het ervaringsgericht onderwijs is het vrij initiatief heel belangrijk is. Dit betekent dat kinderen zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen die dag. Ze krijgen keuzes in activiteiten maar ook tussen verschillende soorten fruit tijdens de pauze bijvoorbeeld. Het vrije initiatief beantwoordt aan de behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te verkennen op hun eigen tempo. Kinderen kunnen kiezen voor gekende dingen binnen hun comfort zone of uitdagendere dingen of iets nieuw. Kinderen voelen vaak erg goed aan wat ze nodig hebben op een bepaald moment. Soms is een rustige activiteit of net iets zeer actief nodig om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind. 

een speelvogelkamp is...

De keuzes bieden we binnen een gestructureerd en duidelijk kader. Door het opstellen van grenzen, duidelijkheid en voorspelbaarheid creëren we een veilige plek. De structuur uit zich vooral in een duidelijke organisatie van de ruimte en het stellen van de basisregels: respect voor anderen en het materiaal. Deze regel omvat alle belangrijke zaken, want wanneer je met respect omgaat met de ander zal je ook op een correcte manier in interactie kunnen gaan bijvoorbeeld.

We bieden een warm en gezellig kader. De omgeving wordt afgestemd op maat vab de kinderen én op een geweldige vakantieperiode waar we de school even kunnen vergeten. Er worden gezellige hoekjes gecreëerd waarbinnen het speelgoed en de materialen toestaan dat kinderen zeer zelfstandig aan iets kunnen beginnen. Het aanbod aan speelgoed is met aandacht uitgekozen met oog op de kwaliteit en duurzaamheid. Meer informatie over specifieke materialen vind je hier.

Alles is aanwezig om er een magische week van te maken. Die warmte en gezelligheid stralen we ook uit in de manier van omgaan met elkaar zowel tussen volwassenen als kinderen onderling. We behandelen elkaar met veel respect, zorg en oprechte interesse. Tussen de kinderen wordt de zorg voor elkaar gestimuleerd.
Echt luisteren naar elkaar en je inleven in de ander is een essentieel onderdeel om op een fijne manier met elkaar om te gaan en dat geven we ook mee met de kinderen.

"Een kind heeft honderd talen!"
- Loris Malaguzzi

 

Kinderen drukken zich uit op allerlei creatieve manieren. Spel, knutselen, dansen, drama, muziek, beweging enzovoort zijn talen die het kind machtig is. Dit zijn dan ook de talen die we verder gaan stimuleren zodat ze deze waardevolle dingen nooit verleren. Een taal is een manier van communiceren en in contact komen zowel met de ander als met jezelf en met de wereld.  Kinderen doen dit pas op latere leeftijd met woorden, in een eerste fase zullen ze communiceren via spel en beeld. Wij willen ook naar die 99 andere talen van kinderen luisteren om elkaar nog beter te begrijpen en te leren kennen.

Fantasie is één van die creatieve talen die we verder willen stimuleren. Magische en fantasierijke activiteiten zitten dus zeker verweven in het aanbod. Om de fantasie helemaal tot leven te brengen zorgt Yanka van Prinses Piraat  elke vrijdag voor een betoverende kindergrime.

Een andere belangrijke taal is voor ons de taal van de beeldende vorming of het knutselen. Er zullen steeds creatieve keuzeactiviteiten zijn en ook tijdens het vrij spel kunnen kinderen zelfstandig aan de slag met de materialen. Het gaat hier niet over mooi afgewerkte knutselwerkjes waar veel frustratie bij komt kijken, het gaat om het beleven en genieten van het proces.

Bewegen, lopen en ontdekken kunnen kinderen op de uitdagende groene speelplaats. We zijn vaak buiten en proberen kinderen, ook in de koudere maanden te stimuleren om even een frisse neus te halen.

Om dit alles in goede banen te leiden staan er telkens weer geëngageerde en enthousiaste monitoren klaar. Ze worden geselecteerd op basis van hun talenten, ervaring en diploma, zodat we uw kinderen de begeleiding kunnen geven die ze nodig hebben.

Concreet

 • Kinderen kunnen kiezen tussen verschillende activiteiten.
 • We bieden een gevarieerd aanbod met zowel rustige, actieve, creatieve, ... activiteiten.
 • We leren de kinderen kennen en stemmen het aanbod af op wie ze zijn.
 • Er zijn hoeken zoals in de kleuterklas
 • Kinderen mogen zelfstandig aan iets werken
 • Gezellige en warme sfeer
 • Iedereen zorgt voor elkaar
 • Duurzaam en uitdagend materiaal
 • Visueel overzicht van de dag
 • Eenvoudige regels
 • Een grote buitenruimte om te ravotten
 • Kinderen helpen een handje bij groepstaken zoals het drinken uitdelen.
 • Elke vrijdag kindergrime
 • Naar de markt op vrijdag met wie wil
 • Rustmomentje tijdens de middag voor wie wil