COVID-19 maatregelen

Update: 29/07/2020

De coronamaatregelen voor jeugdwerk blijven hetzelfde hierin werden geen aanpassingen gedaan.
We volgen al deze regels goed op zodat we de kampjes op een veilige manier kunnen laten doorgaan. 
De Speelvogels voegt daarbij nog enkele bijkomende voorzorgsmaatregels. Zo zullen de begeleiders mondmaskers dragen op alle momenten waarbij ze nauw contact hebben met kinderen. (verzorging, spelen, ...) Er wordt een uitzondering gemaakt voor het kringmoment en toneeltjes waarbij begeleiders een grote afstand tot de kinderen hebben en hun mimiek nodig hebben.

Yessss! Op 22 mei besliste de overheid dat onze activiteiten in de zomer door kunnen gaan.
We zijn enorm blij met dit nieuws en de bijkomende maatregelen lijken ons zeker haalbaar.
Een belangrijke factor hierin is voor ons dat er écht gespeeld kan worden!
De beleving van de kinderen staat centraal en de volwassenen zullen zich moeten aanpassen om alles veilig te laten verlopen. 
Wat houdt dit in voor jullie:

  • De inschrijvingen staan open, je kan je plaatsje reserveren via de website.
  • Bubbels tot 50 personen per week (incl. begeleiding en andere ondersteuning)
  • Binnen de bubbel kan er gespeeld en geravot worden zoals dat altijd kan op een Speelvogelkamp.
  • Extra hygiëne maatregelen voor de kinderen en monitoren
  • Aangepast dagverloop met extra hygiëne maatregelen
  • Uitgebreide medische fiche en contactlogboek

Hieronder vind je meer uitleg over de concrete maatregelen.
Dit artikel is nog maar een eerste versie van de maatregelen zodat jullie al een idee hebben.
We gaan de komende weken met verschillende instanties in overleg. Wijzigingen zullen zo snel mogelijk aangepast worden.

 

Weekbubbels

We maken weekbubbels van 50 unieke personen incl. begeleiding en andere ondersteuners over de hele week. Dat wil zeggen dat een kind dat maar één dag aanwezig is, een bubbelplaats inneemt voor de volledige week. Elke bubbel heeft een eigen binnen- en buitenruimte, zodat meerdere bubbels volledig van elkaar gescheiden blijven.

Kinderen van hetzelfde gezin

Kinderen van hetzelfde gezin worden zoveel mogelijk in eenzelfde bubbel geplaatst. Enkel als de leeftijd te ver uit elkaar ligt en het hun spel zou storen worden ze uit elkaar geplaatst.

Regels binnen de bubbel

Binnen de bubbel kunnen de kinderen spelen zoals ze dat gewoon zijn op een Speelvogelkamp. Er is geen afstand van 1,5m of mondmaskers nodig. Er is wel extra voorzichtigheid en hygiëne. Bepaalde spelletjes zullen aangepast worden, onnodig lichamelijk contact wordt gemeden en er zijn meer hygiëne voorschriften. 

Contact met andere bubbels

Elke bubbel heeft een eigen binnen- en buitenruimte, zodat meerdere bubbels volledig van elkaar gescheiden blijven. Onderling contact wordt vermeden en zal zogoed als niet bestaan. Indien er toch contact noodzakelijk is (denk maar aan begeleidingstekort) dan wordt er afstand gehouden en een mondmasker gebruikt.

Contact met externen en ouders

Ouders en andere externen horen niet in onze bubbel. Dan zijn social distancing en mondmaskers aangewezen. 

 

 

Deelnamevoorwaarden

Je kind mag niet deelnemen als:

  • hij/zij ziek is of tot 5 dagen voordien ziek was;

  • hij/zij behoort tot een risicogroep, enkel bij toestemming van de huisarts

Inschrijven in een weekbubbel

We maken weekbubbels van 50 unieke personen incl. begeleiding. Een bubbel geldt voor een volledige week. Dat wil zeggen dat een kind een bubbelplaats inneemt voor de volledige week, ookal komt hij maar enkele dagen. Je kan inschrijven in een weekbubbel via de website. De inschrijvingen lopen tot alle bubbelplaatsen volzet zijn. 

Flexibiliteit vs. weekbubbels

We vinden flexibiliteit erg belangrijk, maar door de weekbubbels is het tijdelijk niet mogelijk om één dag per week in te schrijven. Je zal enkel kunnen inschrijven voor 2 of meer dagen per week.

Extra dagen binnen dezelfde bubbel

Indien de weekbubbel volzet is en we het maximum aantal unieke kinderen bereikt hebben zal je niet meer kunnen inschrijven. Als je een extra dag wil inschrijven binnen eenzelfde week waarbij je al tot onze weekbubbel hoort dan kan dat nog wel. Stuur hiervoor even een mailtje en we brengen het in orde. 

Combinatie met ander jeugdaanbod

Er wordt geadviseerd om geen ander jeugdaanbod binnen eenzelfde week te plannen. Bv.: Je schrijft twee dagen in bij De Speelvogels en twee bij een sportkamp. Elke bubbel geldt voor een volledige week. Dat betekent dat jouw kind in twee bubbels tegelijkertijd wordt opgenomen en deze dus ook verbindt in geval van besmetting. Combineren in een andere week kan wel.

Kinderen van hetzelfde gezin

Kinderen van hetzelfde gezin worden zoveel mogelijk in eenzelfde bubbel geplaatst. Enkel als de leeftijd te ver uit elkaar ligt en het hun spel zou storen worden ze uit elkaar geplaatst.

Vriendjes

In normale omstandigheden zijn jullie gewoon van ons dat kinderen nog kunnen wisselen van groep als ze vriendjes zien of broer en zus toch graag samen zitten. Dat kan nu absoluut niet meer. Er kan niet gewisseld worden van bubbel. Overleg goed met andere ouders in welk kampje/thema ze hun kind inschrijven. 

 

De effectieve kampzone is een 'No Go' voor ouders en is enkel voorbehouden voor kinderen en monitoren zodat ze de ruimte en vrijheid hebben om optimaal te spelen. Je betreedt dus in geen geval het terrein van de kinderen. 

Aankomst

Je kan je kind afzetten tussen 8u en 9u. Er zal een monitor klaarzitten die je gegevens noteert. (Zowel aanwezigheidslijst, medische fiche en contactlogboek) Daarna kan je verder naar de knuffelzone waar je de rugzak en jas kan weghangen. Een kus, knuffel en een zwaai, hier neem je afscheid. Een tweede monitor neemt jouw kindje mee om te gaan spelen. Naargelang de grootte van de knuffelzone wordt er een maximum aantal ouders toegelaten. De monitor aan de ingang zal jullie instructies geven en misschien even moeten wachten voor je doorkan. Dat gebeurt met respect voor social distancing.

Terug naar huis

Je kan je kind komen halen tussen 16u en 17u. Net zoals 's ochtends wacht je aan de inkom. Er zal een monitor klaarstaan die je gegevens noteert en informatie geeft over de dag van je kind. Ondertussen gaat er een andere monitor jouw kind halen. Je wacht ondertussen even in de knuffelzone. Daar neem je de rugzak en jas van je kind en kan je naar huis vertrekken. Hou er rekening mee dat er wachtrijen kunnen ontstaan. We proberen dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Later aankomen of vroeger vertrekken

Flexibiliteit vinden we erg belangrijk en in het verleden was het geen probleem om later aan te komen of vroeger te vertrekken. Met de nieuwe maatregelen ligt dat wat moeilijker. Je mag als ouder het terrein niet op en er is geen permanentie aan de poort. We hebben al onze monitoren nodig om met de kinderen te spelen. Wanneer je later aankomt verwittig je de organisatie en geef je een richtuur zodat we kunnen voorzien dat er iemand klaarstaat aan de ingang. Wil je je kind vroeger komen halen, verwittig 's morgens de monitor aan de ingang en geef een richtuur. We zullen ervoor zorgen dat jouw kind klaar staat aan de uitgang om te kunnen vertrekken. 

Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden zodat we onze monitoren maximaal kunnen inzetten om de kinderen te animeren.

Wat met kinderen die moeilijk afscheid kunnen nemen?

Onze monitoren proberen jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden om het afscheid vlot te laten verlopen. In normale omstandigheden mag je als ouder nog even meekomen en kan je je kind rustig laten wennen aan de nieuwe omgeving en gezichten. Helaas is dit nu niet mogelijk. Bespreek duidelijk met de monitor wat je van hem/haar verwacht. Mag hij jouw kind van je overnemen, en dus dichterbij komen (mits mondmasker)? In deze situatie zouden we aanraden om het afscheid zo kort mogelijk te houden. Geef je kind een kus, een knuffel en vertrek. De monitoren worden opgeleid om op een correcte manier te reageren. Wanneer het afscheid je zwaar valt mag je ons gerust na 9u even opbellen om te vragen hoe het gaat.

Medische fiche

Vanuit de overheid wordt er ons gevraagd een medische fiche van elk kind bij te houden. Er is nog geen concrete invulling gegeven aan welke gegevens we juist moeten verzamelen. De fiche zullen we op voorhand aan alle ouders bezorgen. Meer info volgt later.

Contactlogboek

Vanuit de overheid wordt er ons gevraagd een contactlogboek van elk kind bij te houden. Er is nog geen concrete invulling gegeven aan welke gegevens we juist moeten verzamelen. Meer info volgt later.

Ziekte en deelnamevoorwaarde

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om geen kind te laten deelnemen dat niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden. Zieke kinderen horen niet thuis op kamp. Wordt je kind ziek op kamp dan zullen we je onmiddellijk contacteren en vragen je kind te komen halen.
 

Toegestane activiteiten en verzorging

Binnen de bubbel kan er gespeeld en geravot worden zoals dat altijd kan op een Speelvogelkamp. 

Begeleiders mogen volgens de maatregelen kinderen insmeren en schminken.

Er is geen besmettingsgevaar bij het spelen met water. Op warme dagen zijn we blij dat we met water kunnen spelen.

Kookactiviteiten mogen doorgaan mits extra handhygiëne. 

De begeleiders moeten geen voorzorgsmaatregelen treffen als ze kinderen van hun bubbel verzorgen. We dragen geen mondmaskers om een veilige band op te bouwen met jullie kinderen. 

Wat kan niet:

Er kan niet gewisseld worden tussen bubbels, ook al zit er een vriendje in een andere bubbel. 

Een show of toonmoment zal er ook niet inzitten deze zomer.

Ouders die op het terrein komen. 

 

EHBO

De normale EHBO, zoals schaafwonden, bloedneuzen, ... wordt uitgevoerd zoals gewoonlijk met extra aandacht voor handhygiëne.

Ziekte

We verwittigen onmiddellijk de ouders wanneer een kind ziek wordt doorheen de dag en vragen om hem/haar te komen ophalen.

Bij een mogelijke besmetting zullen we een noodprocedure opstarten. Deze procedure is nog in aanmaak. Meer info volgt later.

Hygiëne

Alle kinderen en monitoren ontsmetten hun handen bij aankomst.

Voor en na elke activiteit worden alle kinderen en monitoren verplicht om hun handen te wassen. We zullen voldoende stappenplannen voorzien en indien nog nodig aanleren hoe je dit op een correcte manier doet.

Materiaal dat gebruikt wordt binnen de bubbel wordt grondig gereinigd op het einde van de week.

Fruit, koek en middageten

Bij het uitdelen van fruit en koek wordt er extra handhygiëne toegepast.

We vragen aan de ouders om een drinkfles mee te geven.Tijdens alle pauzes worden de drinkflessen van de kinderen bijgevuld door de monitoren. Op die manier kunnen we beter controleren dat kinderen zich niet van beker vergissen. UITZONDERING: In Schoten hebben we een industriële vaatwasmachine ter beschikking en kunnen we snel schone bekers garanderen.