De monitorenwerking

De monitorenwerking

Welkom monitor. Je volgt de opleiding tot SpeelvogelHELD. Het is de bedoeling dat je na deze opleiding:
  • De Speelvogelvisie door en door kent.
  • De Speelvogelmagie verspreidt op elk kamp.
  • Elk moment aanpakt met magie, fantasie en inleving.
  • Je kan zorgen voor duidelijkheid en structuur.
  • Je hebt aandacht voor de verschillen tussen kinderen en zorgt ervoor dat elk kind een fijne vakantie beleeft.
  • Je kan correct omgaan met ouders en medemonitoren
Wat moet je doen om het niveau SpeelvogelHELD te halen en te behouden?
  1. Volg deze online opleiding.
  2. Beantwoord de vragen na elk onderdeel van deze opleiding en scoor voldoende.
  3. Neem deel aan de workshop held en scoor voldoende.
  4. Geef kampen, amuseer je en behaal een goede evaluatie.
De verloning

Na elk gegeven kamp krijg je een vergoeding. De vergoeding bestaat uit:

 – 18 jaar+18j of animatorenattest
Vrijwilligersvergoeding€8 per dag€13 per dag
Verenigingswerk of student5u per dag x €125u per dag x €12
Extra’s€5 bij aanwezigheid op de online kennismaking€5 bij aanwezigheid op de online kennismaking
Totaal per week*€340-€345€365-€370
Je vrijwilligersvergoeding is onbelast. Je studenten/vereningswerkloon wordt uitbetaald door SD Worx. Dit bedrag is wel belast. De bedragen worden in twee aparte overschrijvingen uitgevoerd. Je kan ervoor kiezen om als student of verenigingswerker (Art. 17 Socioculturele sector) uitbetaald te worden.
Je betaling gebeurt op basis van de gepresteerde uren. Ben je te laat, afwezig of ziek dan word je niet betaald.

Speelvogelvisie

Magische en pedagogische thema’s

Elke week duiken we met de kinderen in een ander thema vol verwondering, spelplezier, fantasie en nieuwe ontdekkingen. De thema’s worden zorgvuldig uitgewerkt. In elk thema komen bouwstenen van ontwikkeling aan bod. Zo reiken we optimale ontwikkelingskansen aan. We focussen in de draaiboeken op lichaam (beweging, motoriek, zintuigen), sociaal-emotioneel (talenten, ikontwikkeling, wereld, natuur, cultuur), cognitief (taal, rekening, denkontwikkeling), creatief (kunst, fantasie, expressie).

Het draaiboek is een goede start voor een magisch thema. Maar de magie wordt pas werkelijkheid als de uitvoering ook magisch is. Je zal doorheen deze opleiding leren hoe je een thema tot leven laat komen en iedereen echt onderdompelt. De magie komt terug in de activiteiten, het dagverloop, de omgang met kinderen en ouders.

Ik doe mijn eigen zinnetje!

Doe maar lekker jouw eigen zin en kies! We werken met keuzeactiviteiten. Dat wil zeggen dat er per activiteitsmoment verschillende activiteiten open staan. De kinderen kiezen zelf of ze op dat moment graag sporten of liever knutselen. Keuzemogelijkheden aanbieden opent veel deuren voor kinderen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat een onwennig kind stilletjes ondooit, een boos kind voelt dat hij mee mag bepalen en daarom steeds zachter wordt, …

Afgestemd op de kleuterwereld

We maken de drempel voor kleuters zo laag mogelijk en zorgen voor een aangepaste kleuterwerking. De dagstructuur en werking is vergelijkbaar met de werking van de kleuterklas. Kinderen zullen al snel de voorspelbaarheid herkennen. Materialen en ruimtes zijn afgestemd op de noden van onze kleinste kabouters. Kleuters hebben verbeelding en fantasie nodig. Daarom is het belangrijk dat je hen meeneemt in een magische wereld als je activiteiten uitlegt en begeleid.

Leeftijdsgroepen

Er zijn drie leeftijdsgroepen die elk activiteiten doen aangepast aan hun leefwereld en mogelijkheden. De leeftijdsgroep is een kleine en gezellige groep waarbij veiligheid en geborgenheid voorop staat. Daarnaast wordt er ook veel gemixt tussen de groepen zodat kinderen kunnen leren van elkaar. De leeftijd is vooral een richtlijn. Als je kind liever in een andere groep speelt dan kan dat.

Iedereen welkom met handleiding groot of klein

We staan open voor alle kinderen, ook kinderen met een beperking of een specifieke individuele aanpak. Ieder kind heeft zijn eigen handleiding en die willen we leren kennen. Bij sommige kinderen is deze handleiding uitgebreider en ingewikkelder. We zoeken samen naar een manier waarop ze kunnen deelnemen. Iedereen is anders en toch gelijk!

Straffen en gedrag van kinderen

Bij De Speelvogels wordt er niet gestraft. Het helpt niemand verder en zeker het kind niet. Kinderen stellen bepaald gedrag. Elk gedrag is een signaal van een behoefte. Bij een baby weet je dat als hij weent, hij misschien honger heeft. Ook bij oudere kinderen en volwassenen gaat het zo. Alleen worden de behoeften en noden groter en complexer. De baby gaat niet stoppen met wenen omdat je zegt dat je binnen 10 minuten gaat eten. Je zal de baby troosten en de omgeving past zich aan. Dat verwachten we ook bij kinderen en volwassenen. Wees sensitief en ga op zoek naar de behoefte die achter gedrag schuilt. Wat wil het kind vertellen met zijn gedrag? Wat heeft hij nodig? Zoek en probeer tot je de behoefte gevonden hebt en rijk een oplossing aan. Hoe ouder het kind, hoe meer het kind in de mogelijkheid is om mee te zoeken naar een oplossing en om zijn behoefte misschien zelf aan te geven.

Wat kan je doen als een kind anderen pijn doet of dingen stuk maakt? Je moet het gedrag niet zomaar laten begaan. Je zorgt voor duidelijke grenzen en de veiligheid van de anderen. Je geeft aan wat er niet kan en rijkt een alternatief aan. Bijvoorbeeld: Als je boos bent en je wil roepen of slaan dan kan dat buiten tegen een boom of een bal. Doet het kind toch anderen pijn dan breng je de anderen in veiligheid. Van zodra dat het geval is probeer je het kind de ruimte te geven om de emotie te beleven en te uiten. Wanneer een kind rustiger is kan je erover praten (naargelang de leeftijd) en samen zoeken naar oplossingen

Spel en vertrouwen als taal

Met spel en fantasie als taal leren we de kinderen kennen. Met een open blik kijken we naar wat de kinderen nodig hebben en zorgen ze voor een speelse, zorgzame aanpak op maat. Op een speelse manier en met humor kan je veel duidelijk maken en bereiken bij kinderen. Probeer het maar eens, je zal zien dat ze sneller luisteren en begrijpen wat je wil zeggen.

Samen bouwen

Kinderen, ouders, monitoren en de organisatie werken samen aan een Speelvogelwereld waarin iedereen zich thuis voelt. Elke Speelvogeldag bevat minstens 3 kringmomenten met als doel samen aan de slag te gaan. Je toetst af wat de noden zijn van de kinderen en stemmen de activiteiten hierop af. Je vertelt aan ouders wat ze kunnen verwachten en maakt ze vriendelijk wegwijs. Op het einde van de dag vertel je elke ouder hoe de dag van hun kind ging. Geef feedback en stel vragen.