Magie doorheen de dag

Een Speelvogeldag algemeen

Magie bij het onthaal van ouders en kinderen

Een eerste indruk maak je maar één keer. Zorg dat hij goed zit!

 1. Stap zelf op ouders en kinderen af en maak een babbeltje.
 2. Wees vriendelijk en wens iedereen een goedemorgen.
 3. Wees geïnteresseerd en vraag de naam van het kind en spreek bijvoorbeeld aan op de knuffel die hij bij heeft.
 4. Zorg ook tijdens het onthaal al voor toffe spelletjes.
 5. Integreer het thema waar mogelijk!
Wat doe je bij kinderen die moeilijk afscheid kunnen nemen?

Stap proactief af op ouders met een huilend kind. Knoop een gesprek aan en vraag of je kan helpen. Stel het kind en de ouder gerust. Je kan de locatie en al wat speelgoed laten zien indien dat lukt. Geef veel uitleg aan zowel de ouder als het kind. Als het kind erg huilt en de ouder wil vertrekken dan vraag je of je het kind mag overnemen. Vertel rustig aan het kind wat er gaat gebeuren. Zwaai nog een keer en ga dan naar de plaats van de rugzakjes. Leg alle spulletjes rustig weg. Je kan het kind nog even knuffel of iets samen uitzoeken om te spelen. Probeer vooral rustig en nabij te blijven als het moeilijk gaat. Maar geef ook grenzen aan: weglopen kan niet, je blijft binnen de poort, … Vooral jonge kinderen hebben vaak wel wat tijd nodig om te wennen. Geef hen die tijd en laat ze zeker niet zomaar alleen.

Verzamelen en kring

Zorg voor duidelijkheid en structuur. Geef een duidelijk signaal en zorg dat de kinderen weten wat je verwacht. Gebruik fantasie, humor en het thema!

Voorbeeld 1: Ik rinkel met het belletje en vertel dat we gaan opruimen. Ik ruim zelf ook op en ben actief bezig met het verzamelen van de kinderen.
Gevolg -> Met deze werkwijze slaag je erin binnen 2 minuten opgeruimd te hebben en iedereen is verzameld.
Voorbeeld 2: Ik zet een opruimlied op en ga nog even in de keuken zitten.
Gevolg -> Het opruimen zal niet gebeuren, kinderen beginnen te huilen, te roepen, te spelen, … 10 minuten later is de situatie nog niet oké.
Voorbeeld 3: Zet een piratenhoed op en roep “Wij zoeken de schat. Ruim snel op waarmee je speelde en volg mij!” Je maakt een trein van kinderen en loopt enkele keren in polonaisestijl rond om te eindigen op de mat.
Gevolg -> De kinderen zitten meteen in het thema, zijn verwonderd en geboeid. Ze zullen in de kring meteen naar je luisteren.

Maak van de kring een leuke opwarmer in het thema. Alle monitoren doen actief en enthousiast mee.

Verdeel de kinderen in leeftijdsgroepen en kring. Tips:

 • Begin bij het verzamelen van de blauwe groep, dan de oranje en de groene als laatste.
 • De groene groep blijft steeds zitten op de mat. Zo hoeven ze zich niet nodeloos te verplaatsen.
 • Alle monitoren dragen een tshirt in hun groepskleur en staan duidelijk klaar per groep.
 • Bedenk op voorhand waar elke groep naartoe gaat zodat je elkaar niet stoort. Ga steeds naar dezelfde plaats, hou deze structuur aan. Bv.: groene groep = mat, oranje groep = turnzaal, blauwe groep = speelplaats
 • Wees duidelijk tegen de kinderen over wat je van hen verwacht.
 • Hou het tempo erin anders ben je de aandacht van de kinderen kwijt.
 • Maak interactie met de kinderen, stel vragen, laat iemand iets voordoen, …
 • Gebruik humor, fantasie en speelsheid!

Activiteiten spectaculair en begrijpbaar uitleggen

Na je kring zal je de keuzeactiviteiten uitleggen aan de kinderen van je groep. Het is de bedoeling dat je hun interesse wekt, dat je hen nieuwsgierig maakt maar ook dat ze al een beetje begrijpen wat ze kunnen doen bij jou.

Tips:

 • Neem een voorwerp vast dat met je activiteit te maken heeft. Ga je schilderen dan neem je een penseel vast. Ga je sporten met een bal dan neem je een bal vast. Zo onthouden kinderen beter wat ze bij jou kunnen doen.
 • Gebruik woorden die kinderen begrijpen en die terugkomen in hun leefwereld.
 • Vertel het met enthousiasme, fantasie en verwondering.
 • Wees duidelijk over wat je verwacht: mogen ze meteen rechtstaan en naar jou komen, moeten ze hun vinger opsteken, moeten ze bij het raam gaan staan, …?

Voorlezen

Wanneer kan je voorlezen? Je kan voorlezen tijdens een kringmoment, een vrij moment, bij het onthaal, als je nog een beetje tijd hebt na een activiteit, als er enkele kinderen willen rusten tijdens de middag, …

Wat is je doel als je gaat voorlezen? Voorlezen kan als doel hebben om wat tijd te vullen, iets gezellig samen te doen, als intro van een activiteit, als verbinding of rode draad doorheen de dag, om tot rust te komen of net om te activeren tijdens het volgende activiteitenblok. Denk dus goed na waarom je voorleest en zorg ervoor dat je het voorlezen afstemt op je doel.

Voorbereiding: Voorlezen is een leuke laagdrempelige activiteit maar het vraagt wel een beetje voorbereiding. Kies een boekje uit op het niveau van de kinderen. Bekijk het boek goed en lees het al een keer door. Denk ook even na over een geschikte ruimte en opstelling. Als je kan antwoorden op deze vragen ben je goed voorbereid:

 • Weet je waarover het verhaal gaat?
 • Weet je wanneer er een spannend moment of een probleem in het boek komt?
 • Ken je de verschillende personages?
 • Weet je waar je gaat zitten?
 • Kan je prenten laten zien? Hoe ga je dat doen?

Tips tijdens het voorlezen

 • Lees rustig, verstaanbaar en zorg ervoor dat iedereen (ook de kinderen achteraan) je kunnen verstaan
 • Vertel het verhaal, je hoeft zeker niet altijd alle woorden te lezen.
 • Gebruik intonatie, verschillende stemmetjes, geluiden (er klopt iemand op de deur: ‘klop, klop, klop’, de deur opent: ‘piiiieeeeeeeeep’)
 • Maak interactie met de kinderen. Stel af en toe een vraag, laat een prent zien, …
 • Bekijk het filmpje.

Thematafels

Een thematafel is een tafel met verschillende materialen. Je maakt een speelsetting voor de kinderen. Je kan het klaarzetten tijdens het onthaal of vrij spel maar het kan ook gebruikt worden als activiteit. Er kunnen 8 kinderen tegelijk met de tafel spelen. Het is geen regelspel en het heeft meestal ook geen afgebakend doel. De regels die je hierbij wel stelt is dat het materiaal in de tafel blijft en het materiaal niet stuk gemaakt wordt.

Met de thematafels stimuleren we de ontwikkeling van de fantasie, creatief denken en motorische vaardigheden.

De thematafels kunnen bij alle leeftijden ingezet worden. Je zal zien dat de kinderen er een andere betekenis en manier van spelen aan geven naargelang hun leeftijd. Maar het blijft voor iedereen boeiend.

Laat een thematafel gerust enkele dagen staan. Kinderen spelen er vaak in korte stukjes mee maar blijven meerdere dagen geboeid en beleven meerdere speelmomenten met dezelfde thematafel.

Fruit, middageten en koek

Na elke activiteit verzamel je terug op je beginverzamelplaats (denk aan het voorbeeld: groene groep = mat, oranje groep = turnzaal, blauwe groep = speelplaats). Leg uit wat jullie gaan doen en wat je van hen verwacht.

Aandachtspunt: Er is voor ieder kind fruit, koek en appelsap voorzien. De kinderen hoeven niets mee te brengen van thuis. Maak er een gewoonte van om dit eerst uit te delen en pas nadien iets te laten halen uit de rugzak als ze het niet lusten.

Voorbeeldroutine bij fruit:

 1. Alle kinderen zitten op de mat. Monitor A staat bij de mat, monitor B bij de eettafels en bar.
 2. Monitor A stuurt de kinderen per 5 naar monitor B. De kinderen nemen een beker water van de bar, een stuk fruit uit de kom op de bar en zoeken een plaats.
 3. Alle kinderen zitten op hun plaats. Monitor A neemt pauze. Monitor B gaat nog eens rond met het fruit, vult het water bij, maakt een praatje met de kinderen, zorgt ervoor dat iedereen alles heeft wat hij nodig heeft. Kinderen die het fruit niet lusten en iets bij hebben van thuis kunnen dit opeten.
 4. Na max. 15minuten geeft monitor A het signaal om op te ruimen. (Gebruik het belletje) De kinderen leggen hun beker in de afwasmand, doen hun jas aan en gaan buiten spelen.
 5. Monitor A houdt toezicht, monitor B heeft pauze en wast de tafels af.

Kring tijdens de middag en op het einde van de dag

De kringmomenten tijdens de middag zorgen voor een rode draad doorheen de dag. Het kan ook ervaren worden als een rustmoment. Gebruik ook hier fantasie, inleving, humor, …

Het kringmoment op het einde van de dag is een afsluitmoment. Hou er rekening mee dat er kinderen zullen zijn die de volgende dagen niet meer komen. Het is fijn dat ook zij het kamp kunnen afronden.