Administratie en voorbereiding

De monitorenwerking

Welkom! Je volgt de opleiding tot Speelvogel. Het is de bedoeling dat je na deze opleiding:
 • De Speelvogelwerking kent
 • Zelfstandig activiteiten kan begeleiden op een Speelvogelmanier
 • Je hebt aandacht voor de verschillen tussen kinderen en zorgt ervoor dat elk kind een fijne vakantie beleeft.
 • Je kan je inleven in de kleuterwereld en leeftijdsadequaat omgaan met de kinderen.
Wat moet je doen om het niveau Speelvogel te halen en te behouden?
 1. Volg deze online opleiding.
 2. Beantwoord de vragen na elk onderdeel van deze opleiding en scoor voldoende.
 3. Neem deel aan de workshop Speelvogel en scoor voldoende.
 4. Geef kampen, amuseer je en behaal een goede evaluatie.
De verloning

– 18 jaar+18j of animatorenattest
Vrijwilligers-vergoeding€8 per dag€13 per dag
Verenigingswerk (art. 17) of student4u per dag x €124u per dag x €12
Extra’s€5 bij aanwezigheid op de online kennismaking€5 bij aanwezigheid op de online kennismaking
Totaal per week*€280-€285€305-€310

Je vrijwilligersvergoeding is onbelast. Je studenten/vereningswerkloon wordt uitbetaald door SD Worx. Dit bedrag is wel belast. De bedragen worden in twee aparte overschrijvingen uitgevoerd. Je kan ervoor kiezen om als student of verenigingswerker (Art. 17 Socioculturele sector) uitbetaald te worden.

Je betaling gebeurt op basis van de gepresteerde uren. Ben je te laat, afwezig of ziek dan wordt je niet betaald.

Voorbereiding

1 week voor elk kamp

1.

Praktische informatie en draaiboek

De praktische informatie en draaiboeken krijg je via mail en kan je altijd terugvinden op je account bij je planning. De draaiboeken liggen steeds afgedrukt op je kamplocatie klaar voor je start.

Lees deze informatie en het draaiboek grondig door zodat je weet waaraan je begint en je eventuele vragen kan stellen.

4.

Zelfstandige voorbereiding

Op basis van de briefing zorg je ervoor dat je maandag zelfstandig kan starten. Dat betekent dat je alle documenten goed hebt doorgenomen en je activiteiten hebt voorbereid.

2.

Whatsapp groepje

We maken een Whatsapp groep met alle monitoren van jouw locatie. Via deze groep worden alle lastminute wijzigingen doorgestuurd, foto’s doorgestuurd en hulp gevraagd.

3.

Online briefing

Elke donderdag voor de start gaat er een online briefing door om 20u.

Doel:

 • Groepsverdeling: wie staat bij welke leeftijdsgroep
 • Speciale noden van kinderen bespreken
 • Planning maandag overlopen
 • Taakverdeling maken

Administratie

Leeftijdsgroepen

Groene groep: 2,5 tot 4 jaar (Instapklas en eerste kleuterklas)
Oranje groep: 4 tot 6 jaar (Tweede en derde kleuterklas)
Blauwe groep: 6 tot 10 jaar (Eerste tot vierde leerjaar)

Ouders schrijven hun kind in in één van de leeftijdsgroepen. Er zijn draaiboeken met activiteiten op maat van elke groep en de aanwezigheden worden genoteerd per groep. Ga flexibel om met deze groepen. Als je ziet dat een kind liever in een andere groep zit (vriendjes, broer, zus, ander niveau) dan kan dat en dan is wisselen geen probleem. Zorg er wel steeds voor dat de lijsten in orde zijn ivm de veiligheid.

Tijdens de briefing op donderdag voor de start wordt er verdeeld wie bij welke leeftijdsgroep staat. Ben je niet aanwezig op de briefing dan sta je bij de groep waarbij de andere monitoren je indelen.

Draaiboeken

Waar kan je ze vinden?

 • Op je account bij je planning
 • In de mail met praktische info
 • Afgedrukt op de locaties

In het draaiboek vind je alle activiteiten die je met je groep moet doen. De planning werd al gemaakt en kan enkel gewijzigd worden in geval van overmacht.

Draaiboek groen en oranje: Er is een draaiboek A en een draaiboek B. Het is de bedoeling dat de activiteiten gelijktijdig aanboden worden aan jullie groep. Je stelt dus steeds activiteit A en B voor aan de kinderen en laat hen kiezen bij welke monitor en activiteit ze het liefst mee willen doen.

Draaiboek blauw: In het blauwe draaiboek vind je steeds een zelfstandige en een begeleidde activiteit terug. Ben je met twee monitoren dan begeleidt elke monitor 1 activiteit. Als je de enige monitor bent bij de groep dan worden de twee activiteiten tegelijk aangeboden aan de groep. Je stelt de twee activiteiten voor, zet de kinderen van de zelfstandige activiteit op weg en je begeleidt de andere activiteit.


Draaiboek algemeen: Hierin vind je alle kringmomenten, zelfstandig spel en uitleg rondom het thema.
Het is de bedoeling dat jullie de activiteiten uit de draaiboeken volgen. Het rode draaiboek is een algemeen draaiboek dat door iedereen gebruikt wordt. Je vind er kringmomenten, tussendoortjes, … De draaiboeken bevatten de activiteiten die de ouders en kinderen verwachten. Dit zijn dus activiteiten die je zeker moet uitvoeren. Daarnaast is er veel vrijheid om eigen ideeën te proberen en kan je de activiteiten aanvullen met dingen die je zelf graag toevoegt.

In het draaiboek staat telkens het materiaal opgegeven dat je nodig hebt voor de activiteiten. Dit materiaal wordt voorzien op de locatie.

Takenlijst en dagplanning

Op de briefing zal je voor de takenlijst en dagplanning moeten invullen voor maandag. De documenten voor de volgende dagen vul je telkens op het einde van de vorige dag in. (Planning dinsdag wordt gemaakt op maandag om 16u50)

Dagplanning

 • Dit document wordt ingevuld per leeftijdsgroep.
 • Schrijf de activiteiten van die dag over in de dagplanning.
 • Schrijf ernaast welke monitor de activiteit begeleid
 • Is je groep groter dan 20 of sta je met 3 of meer monitoren? Dan vul je een 3de zelfgekozen activiteit in per blok.

Takenlijst

 • Dit document wordt ingevuld per locatie.
 • Er staan taken op zoals inschrijftafel, voorbewaking, afwas, …
 • Achter elke taak komt er een naam te staan. Jij bent verantwoordelijk voor je taak en zorgt ervoor dat je deze correct uitvoert.
Aanwezigheidslijst

Op de locatie zal je bij het binnenkomen de inschrijftafel zien. Op deze tafel liggen 3 kaftjes (groen, oranje en blauw). Hierin zitten de aanwezigheidslijsten. Deze heb je nodig om de kinderen aan te melden bij de start van de dag. De grijze vakjes staan voor dagen waarop kinderen niet ingeschreven zijn. De witte vakjes zijn dagen waarop het kind is ingeschreven. Hoe vul je ze in?

 1. Kind aanwezig: X of V in het vakje van de dag
 2. Kind afwezig: Laat het vakje leeg
 3. Staat een kind niet op de lijst: Noteer in de gele lijst de naam, aanwezigheid en vraag een telefoonnummer van de ouders. De nummer is belangrijk. Gebeurt er iets met het kind tijdens de dag dan kan je altijd een ouder bereiken. (Denk aan een ongeval, brand, …)

Uitschrijflijst, activiteiten en feedback

In hetzelfde kaftje dan de inschrijflijsten zit de uitschrijflijst. Deze lijst ligt bij je doorheen de dag en leg je aan de uitschrijftafel op het einde van de dag.

Tijdens de dag vul je in:

 • De activiteiten en wie deelnam.
 • Ongelukjes, EHBO of opmerkingen
 • Je vraagt op het einde van de dag wat het kind het leukst vond en hoe hij zich voelde.

Op het einde van de dag liggen deze lijsten klaar voor de ouders. Elke ouder zet een paraf op de lijst achter het kind. De monitoren geven uitleg aan elke ouder die zijn kind komt ophalen!

Medische info

In hetzelfde kaftje dan de inschrijflijst en uitschrijflijst vind je een lijst met aandachtspunten en medische info over de kinderen. Lees deze lijst door aan het begin van de dag. Vertelt een ouder je iets dat niet op de lijst staat. Dan noteer je dat erbij op zodat de andere monitoren ook op de hoogte zijn. Dit kan gaan over allergieën van kinderen (belangrijk bij fruit en koek!) of over een beperking of moeilijkheid. Ga discreet om met deze informatie en handel op een correcte manier.