Draaiboek

Je draaiboek

Voorbereiding

Wanneer?Wat?
Maandag voor de startPraktische infomail voor monitoren en ouders
Maandag voor de startWhatsapp groep
Donderdag voor de start om 20u00Online kennismaking met de andere monitoren.
Weekend voor de startJe spreekt met je regioverantwoordelijke af om de laatste afspraken te overlopen, eventueel mee klaar te zetten, de sleutel op te halen.

Op maandag voor de start van de kampweek krijgen alle monitoren een mailtje met daarin:

 • de draaiboeken per groep + het algemene draaiboek
 • link naar de zoommeeting op donderdag

Ook de ouders van ingeschreven kinderen krijgen op dat moment een mailtje. Dit mailtje kan je als verantwoordelijke ook raadplegen op jouw account.

De verantwoordelijke kent het draaiboek goed en begrijpt wat erin staat. Je zal monitoren moeten begeleiden en hun vragen moeten kunnen beantwoorden. In het draaiboek vind je ook de rode draad doorheen de week. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat het thema tot leven komt. Dit doe je door kleine dingen zoals het onthaal in het thema in te kleden, de kringmomenten goed uit te werken en de activiteiten op te volgen.

Een week op voorhand maakt de regioverantwoordelijke (Vicky of Caroline) een Whatsapp groepje met alle monitoren per locatie. Jij zorgt mee voor de motivatie en constructief gebruik van deze groep. Je kan de groep gebruiken om af te spreken met de monitoren, groepsopdrachten door te sturen (teamsfeer), …

Elke donderdag om 20u voor een kampweek is er een online briefing.

Alle monitoren van dezelfde regio (Hove-Edegem-Hoboken en Schoten-Schilde-Deurne) zullen in 1 meeting terechtkomen en verdeeld worden in breakoutrooms. De regioverantwoordelijke wisselt tussen de locaties om jullie te ondersteunen. De verantwoordelijken nemen de leiding. Wat bespreek je?

 • Welkom + wie is wie?
 • Groepsverdeling:
  Wie staat graag bij welke groep + in welk lokaal? (Noteer en geef door aan regioverantwoordelijke)
 • Algemene uitleg over de week.
  Vb.: Alles op wieltjes: Er komt een racecircuit, kinderen mogen hun fiets meebrengen, …
 • Aandachtspunten locatie
 • Aandachtspunten bij thema
  Bv. Wat zijn de regels op springkastelen)
 • Planning maandag invullen per groep
  Je opent best op voorhand al 3 exemplaren op je computer. Je kan het document terugvinden op je account.
  Schrijf de activiteiten van maandag over uit het draaiboek.
  Tijdens de meeting overloop je de activiteiten en wie welke activiteit zal begeleiden.
 • Begrijpt iedereen zijn activiteit?
 • Takenlijst maandag invullen
 • Plaats de groepsverdeling, planning en taken in de whatsappgroep zodat ook monitoren die niet aanwezig zijn kunnen volgen. (Wie niet aanwezig is heeft geen inspraak en kan niet kiezen waar hij wil staan of wat hij wil doen)

Het weekend voor de start van het kamp spreek je af met je regioverantwoordelijke. Bij de start van een vakantieperiode vragen we de verantwoordelijke om te komen helpen bij het klaarzetten. Daarbij krijg je al heel wat informatie en word je wegwijs gemaakt op de locatie. Je krijgt van de regioverantwoordelijke de sleutel van de locatie. Lukt het voor jou niet om te helpen klaarzetten of start je midden in een vakantieperiode? Dan zal de regioverantwoordelijke jou contacteren voor de overdracht van de sleutel.

Je bent verantwoordelijk voor de sleutel. Sluit ’s avonds af en open ’s ochtends. Overdag leg je de sleutel in het pennenbakje op een centrale plaats zodat iedereen er vlot aan kan in geval van nood.

Op de aanwezigheidslijst kan je vinden welke kinderen hebben ingeschreven voor extra vooropvang en extra naopvang. Je zorgt ervoor dat je steeds tijdig aanwezig bent. Je regioverantwoordelijke laat je iets weten wanneer er op maandag extra vooropvang is.

Voor je afsluit kijk je na of:

 • Alle kinderen naar huis zijn.
 • Alle kranen dichtgedraaid zijn.
 • Alle lichten uit.
 • Alle ramen toe.
 • Alle deuren op slot.
 • Eventueel alarm aanzetten
 • Poort op slot doen

Vooropvang

Wanneer?Wat?
Extra vooropvang aangevraagd? Dan ben je vroeger aanwezig.
7u45Locatie openen en startklaar maken
7u55Monitoren wegwijs maken + aanwezigheidslijst monitoren
8u00Inschrijftafel + opvolgen monitoren
 9u00Kampdans + kring
 Inschrijftafel laatkomers
Helpen bij moeilijk afscheid
 Monitoren op weg helpen.
 9u10Poort sluiten (veiligheid)

Een locatie is startklaar als:

 • De poort staat open en de vlag wijst de weg naar de inkom.
 • Alle deuren zijn open gemaakt.
 • De inschrijftafel staat uitnodigend aan de inkom van de speelplaats
  Denk goed na over veiligheid. Bij de inschrijftafel ben je ook meteen de controlepost om ervoor te zorgen dat alle kinderen binnen het domein blijven.
 • Inschrijflijsten + geschreven naamstickers + balpennen liggen klaar.
 • Stoelen staan niet op tafel.
 • Speelgoed ligt klaar op de mat.
 • Kleurpotloden, stiften en potloden staan op tafel
 • Aanwezigheidslijst monitoren samen invullen
 • Waar mogen ze hun zak en jas leggen?
 • Waar is het lokaal van hun groep? Toilet?
 • De monitoren starten met het klaarleggen van materiaal. Help bij het vinden van het juiste materiaal of het nog eens samen doorlopen van de activiteit.
 • Iedereen neemt zijn plaats in volgens de taakverdeling (inschrijftafel, spelen met de kinderen, …)

Wat leg je op de inschrijftafel?

 • Inschrijflijsten + opmerkingen lijst
 • Balpennenbakje (blauwe balpennen + stift groen, oranje en blauw)
 • Naamstickers (deze schrijf je als je al vroeg aanwezig bent of tijdens de nabewaking van de vorige dag)

Wie staat er aan de inschrijftafel?

 • Verantwoordelijke: Je staat zelf zoveel mogelijk aan de inschrijftafel.
 • Naargelang het aantal kinderen laat je je bijstaan door 1 monitor op rustige momenten (+- 8u00 tot 8u40)
 • 2 monitoren op drukke momenten (+-8u40-9u00)

Onthaal kinderen en ouders:

 • Goeiemorgen! Lach en doe een babbeltje met de ouders en kinderen.
 • Duidt het kind aan op de inschrijflijst.
 • Geef het kind een naamsticker.
 • Eventuele opmerkingen noteer je op de opmerkingenlijst.
 • Wijs de weg naar de kapstokken. Begeleid de kinderen. Ouders mogen ook nog even meekomen!
 • Wat wil je graag doen? Even tekenen, spelen op de mat, buiten spelen, … Speel mee met het kind.
 • Stel ouders gerust, wens hen een prettige dag en wuif uit.
HELP, wat doe je in deze situaties?
Het kind staat niet op de lijst.
 • Kijk alle lijsten goed na.
 • Je mag het kind onderaan in de gele lijst schrijven. Noteer steeds goed een gsmnummer voor in geval van nood en vraag naar medische operkingen zoals allergiën.
Een kind wil wisselen van groep.
 • Wisselen van groep kan indien het haalbaar is voor de monitoren van die groep. Denk daarbij aan aantal kinderen en leeftijdsverschillen.
 • Indien het kan schrijf je het kind bij op de lijst van de nieuwe groep en geef je een nieuwe naamsticker in de juiste kleur.
Extra dagen inschrijven

Er zijn vaak mensen die lastminute (omdat het zo leuk is!) nog extra dagen willen inschrijven. Krijg je de vraag dan mag je zelf beslissen naargelang hoe jij de haalbaarheid inschat. Bij twijfel bel je naar de regioverantwoordelijke en zal zij de knoop doorhakken.

 • Kwamen de kinderen deze week al eens?
  • Teken een kader om het vakje van de gewenste grijze dag.
  • De regioverantwoordelijke zet dit nadien in het systeem en maakt factuur op.
 • Nieuwe kinderen die nog niet geweest zijn die week?
  • Noteer de gegevens in de gele tabel extra kind. Noteer goed het telefoonnummer.
  • De regioverantwoordelijke zet dit nadien in het systeem en maakt factuur op.
Annuleren, wisselen of ziekte

Dagen annuleren tijdens het kamp kan niet meer kosteloos. Dat moeten ouders op voorhand laten weten. Wisselen binnen dezelfde week kan eventueel nog wel. Maar ook hier: indien het mogelijk is voor de monitoren in verband met aantal kinderen.

Annulatievoorwaarden:

Tot 3 weken*: 100% van het inschrijvingsgeld als tegoed op je account.
3 tot 1 week *: 70% van het inschrijvingsgeld als tegoed op je account.
< 1 week met medisch attest*: 70% als tegoed op je account.
< 1 week zonder medisch attest*: 0%, er is geen terugbetaling mogelijk
*Er wordt steeds gerekend vanaf de start van de kampweek op maandag.

De monitoren komen aan op de locatie en starten met de voorbereiding van de dag en hun activiteiten. Om 8u10 staat iedereen klaar om zijn taak van op de takenlijst uit te voeren.

 • Inschrijftafel: Deze monitor staat mee aan de inschrijftafel en helpt bij het onthaal, loopt mee naar de rugzakjes en helpt het kind op weg.
 • Activiteiten tijdens de vooropvang. In het rode draaiboek vind je ideeën om te doen tijdens de vooropvang. Het is de bedoeling dat alle monitoren actief bezig zijn met de kinderen en al kleine activiteiten aanbieden.
 • Kinderen verzamelen en opruimen. Verzamel de kinderen met een lied of een belletje. Doe dit op een vriendelijke maar duidelijke manier. Zorg ervoor dat alle monitoren meehelpen.
 • Start met de kampdans en geef een intro van het thema. (Zie rode draaiboek). Jij neemt als verantwoordelijke de leiding tijdens dit moment of bespreekt met een andere monitor dat hij dit zal doen.
 • Verdeel de kinderen in de groepen.
 • Help bij moeilijk afscheid.
 • Ontvang laatkomers

Activiteitenblok 1

9u15Monitoren opvolgen:
Doet iedereen zijn activiteit en geraken ze gestart?
 Kinderen opvolgen: Voelen alle kinderen zich goed?
Ouders opvolgen: Zijn er ouders waarvoor je iets in orde zou brengen? Ouders met een moeilijk afscheid die je even een update wil geven?
 Inschrijflijsten nakijken en eventueel aanvullen of verduidelijken (kinderen + monitoren)
 Opmerkingenlijst aanvullen, monitoren briefen en ophangen

Waar let je op?

 • Warme en open houding naar anderen (kinderen + ouders + monitoren)
 • Kinderen ten allen tijde helpen
 • Kan een monitor een kind gepast verzorgen (toilet, wondzorg, eten en drinken, …)?
 • Enthousiasme
 • Zorg ervoor dat alle monitoren de kringmomenten en activiteiten zo goed mogelijk uitvoeren. Lukt het niet? Help hen dan even.
 • Orde & netheid: eigen activiteit opruimen + algemeen
 • Samenwerken met anderen
 • Voor- en naopvang: openheid en feedback naar ouders

Hoe kan je hen begeleiden?

 • Wijs op wat er van hen verwacht wordt en overloop de planning/taakverdeling
 • Doe voor.
 • Geef tips
 • Ga een gesprek aan over wat de monitor moeilijk vindt.
 • Zoek samen naar hulpmiddelen.
 • Maak een takenlijstje of een overzicht.
 • Pik er één werkpunt uit waar je je die dag op focust samen met de monitor. (Alles in 1 keer kan overweldigend zijn)

Let op: Zorg altijd voor een open en respectvolle houding naar anderen en blijf positief.

 • Hang de lijsten met opmerkingen op een centrale plaats waar iedereen ze kan zien.
 • Brief de monitor van de groep over zaken waar ze op moeten letten bij een bepaald kind.
 • Kijk goed rond: voelt elk kind zich super-formiweldig-goed? Zoniet: maak even tijd om te kijken hoe je kan helpen.

Fruit

10u00Fruit en drinken klaarzetten
Helpen bij toilet kleuters
10u15Fruitmoment begeleiden
 Babbeltje met de andere monitoren + taak en pauzeverdeling
 Kinderen helpen
10u30Vrij spel begeleiden + opvolgen monitoren
 Klaarzetten volgende activiteit
 Orde & netheid

Het fruit wordt iedere maandag tussen 8u00 en 10u30 geleverd op je locatie. Je krijgt fruit voor de hele week. Soms is de levering op maandag net te laat, dan wissel je fruit en koek om.

Je bereidt het fruit, koek en middagmoment voor of je duidt een monitor aan die daarvoor verantwoordelijk is.

 • Fruit snijden: Minstens 2 verschillende soorten
 • Bekers met water vullen en klaarzetten op de bar.

Je zorgt voor structuur. Zorg ervoor dat elk fruit moment op dezelfde manier gaat en kinderen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt.

 • Naar toilet en handen wassen voor we aan tafel gaan.
 • Ieder kind zoekt een plaatsje.
 • Er zijn twee monitoren die het fruit en drinken uitdelen.
 • Kinderen die liever iets van thuis eten mogen dit uit hun rugzak nemen. Let hierbij op dat het aangeboden fruit voldoende gegeten wordt.
 • Heeft elk kind genoeg om te drinken? (Denk er ook aan om drinkenbussen te hervullen indien nodig)
 • Heeft elk kind genoeg om te eten?
 • Zijn er monitoren die pauze hebben?
 • Spreek een duidelijk signaal af om op te ruimen en te starten aan vrij spel
 • Zijn de monitoren klaar voor de volgende activiteit? (Materiaal klaargezet)

Voorbeeldroutine bij fruit:

 1. Alle kinderen zitten op de mat. Monitor A staat bij de mat, monitor B bij de eettafels en bar.
 2. Monitor A stuurt de kinderen per 5 naar monitor B. De kinderen nemen een beker water van de bar, een stuk fruit uit de kom op de bar en zoeken een plaats.
 3. Alle kinderen zitten op hun plaats. Monitor A neemt pauze. Monitor B gaat nog eens rond met het fruit, vult het water bij, maakt een praatje met de kinderen, zorgt ervoor dat iedereen alles heeft wat hij nodig heeft. Kinderen die het fruit niet lusten en iets bij hebben van thuis kunnen dit opeten.
 4. Na max. 15minuten geeft monitor A het signaal om op te ruimen. (Gebruik het belletje) De kinderen leggen hun beker in de afwasmand, doen hun jas aan en gaan buiten spelen.
 5. Monitor A houdt toezicht, monitor B heeft pauze en wast de tafels af.

Na het fruit mogen de kinderen gaan spelen. Probeer er zoveel mogelijk een gewoonte van te maken om met alle kinderen naar buiten te gaan (= herkenbaar van school en zorgt voor structuur doorheen de dag).

Vrij spel wordt steeds begeleid door minstens twee monitoren.

Activiteitenblok 2

10u55Verzamelen in groepen + voorstelling nieuwe activiteiten
11u00Opvolgen monitoren en kinderen (zie voorgaand blok)
 Materialen check
Superbelangrijk op maandag en vrijdag

Middag

11u50Fruitsap en water klaarzetten
Helpen bij toilet kleuters
12u00Middag begeleiden
 Babbeltje met de andere monitoren + taak en pauzeverdeling
 Kinderen helpen
12u25Vrij spel
 Klaarzetten volgende activiteit
 Orde & netheid

Je zet bekers water en fruitsap klaar op de bar zodat de kinderen ze makkelijk kunnen nemen wanneer ze gaan eten.

Je zorgt voor structuur. Zorg ervoor dat elk fruit moment op dezelfde manier gaat en kinderen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt.

Voorbeeldroutine bij middageten:

 1. Alle kinderen zitten op de mat. Monitor A staat bij de mat, monitor B bij de rugzakken.
 2. Monitor A stuurt de kinderen per 5 naar monitor B. De kinderen nemen hun brooddoos uit hun rugzak en zoeken een plaatsje aan tafel.
 3. Als er bij monitor A geen kinderen meer zijn gaat ze naar de tafels en stuurt tafel per tafel naar de bar om drinken te gaan halen.
 4. Alle kinderen zitten op hun plaats. Monitor A neemt pauze en gaat bij de kinderen aan tafel zitten. Monitor B gaat nog eens rond om te kijken of iedereen eten en drinken heeft, helpt waar nodig, maakt een praatje met de kinderen, …
 5. Na max. 25minuten geeft monitor A het signaal om op te ruimen. (Gebruik het belletje) Controleer de brooddozen van de groene groep. De kinderen leggen hun beker in de afwasmand, steken hun brooddoos weg doen hun jas aan en gaan buiten spelen.
 6. Monitor A houdt toezicht, monitor B heeft pauze en wast de tafels af.

Activiteitenblok 3

13u00Verzamelen in groepen + start kringmomenten
13u15Opvolgen monitoren en kinderen
 Begeleid een activiteit of zorg voor orde en netheid

Koek

14u10Koek en drinken klaarzetten
Helpen bij toilet kleuters
14u15Koekmoment: Elke groep pauzeert kort om een koek te eten. Dit hoeft niet aan tafel maar kan al picknickend.
 Babbeltje met de andere monitoren + taak en pauzeverdeling
 Kinderen helpen

Activiteitenblok 4

14u30Voorstelling nieuwe activiteiten per groep. Is iedereen bezig?
Opvolgen monitoren en kinderen
 Orde en netheid
 Maak een opruimlijst en vul de takenlijst aan
Uitschrijflijsten opvragen (invullen!) en ophangen

Kring en naopvang

Wanneer?Wat?
15u30Waarschuw de monitoren: Verzamel voor afsluitkring
15u30Afsluitkring
15u30Orde en netheid
15u30Uitschrijftafel klaarzetten
16u00Open de poort en ontvang de ouders
 Zorg dat alle monitoren op hun plaats staan:
2 aan uitschrijflijst + alle andere spelen met de kinderen
Doe een babbeltje met de ouders en zorg ervoor dat de kinderen goed naar huis kunnen vertrekken.
 16u20Naargelang de drukte kunnen enkele monitoren starten aan de opruimlijst, volg op en stimuleer zodat iedereen tijdig kan vertrekken
16u40Schrijf nieuwe naamstickers voor de volgende dag.
16u50Controleer de opruimlijst
Dagplanning en takenlijst volgende dag
17u00Locatie afsluiten of extra naopvang
Foto’s doorsturen via Whatsapp

We sluiten de dag af met een leuke kring. In het draaiboek vind je reeds uitgewerkte kringmomenten. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat dit moment vlot verloopt. Neem dit zelf in de hand of stel een monitor aan die dit moment zal leiden.

Alle monitoren doen mee:

 1. Ze begeleiden actief de kring.
 2. Ze maken de locatie klaar voor de uitschrijf.
 • Rugzakken en jassen orde!
 • Verloren voorwerpentafel maken
 • Uitschrijftafel klaarmaken
 • Uitschrijflijsten met opmerkingen ophangen

Wat leg je op de uitschrijftafel?

 • Uitschrijflijsten ligt klaar
 • opmerkingen lijst ophangen
 • Balpennenbakje (blauwe balpennen + stift groen, oranje en blauw)
 • Zorg voor orde!
 • Verloren voorwerpen tafel klaarzetten
 • Zet de poort open.
 • Goeiemiddag! J Lach en doe een babbeltje met de ouders.
 • Duidt het kind aan op de uitschrijflijst (ouders mogen dit ook zelf doen als het kan).
 • Vertel eventuele opmerkingen of weetjes over de dag van het kind.
 • Ga het kind halen of vertel ouders waar ze hun kind kunnen vinden.
  Vb.: De groep van Colette speelt aan het springkasteel. Je mag haar daar gaan halen. Wees proactief: ouders moeten niet vragen waar hun kind is, jij bent er om hen de weg te wijzen!
 • Wijs ook even de weg naar de kapstokken. Ouders mogen zelf kind + rugzak gaan halen. Maar laat mensen niet zomaar aan hun lot over. Loop even mee of help waar je kan.
 • Wens hen een prettige avond en wuif uit.

Wie staat er aan de uitschrijftafel?

 • Verantwoordelijke
 • 2 monitoren op drukke momenten (+-15u55 tot 16u20)
 • 1 monitor op rustige momenten (+- 16u20 tot 17u00)

Van 15u55 tot 16u20 is IEDEREEN met de kinderen bezig! Je speelt en danst, doet een babbeltje met de ouders.

Activiteiten tijdens de naopvang: In het draaiboek staan er activiteiten die je nog kan doen tijdens de naopvang. Het is de bedoeling dat kinderen nog geëntertaind worden.

Vanaf 16u20 kunnen enkele monitoren beginnen aan de opruimtaken. Hoeveel monitoren hangt af van het aantal kinderen op je locatie. Zorg er steeds voor dat er een evenwicht is tussen spelende monitoren en opruimende monitoren en de kinderen.

Jij hebt de sleutel en bent verantwoordelijk voor een correcte afsluit van de locatie. Denk daarbij aan:

 • Alle lichten uit.
 • Alle ramen toe.
 • Locatie is opgeruimd en proper.
 • Deuren op slot.
 • Alarm (indien er één is) opzetten.
 • Poort sluiten