De Speelvogels Vzw
Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem
Ondernemingsnr.: 0589953802                                                          
Laatste wijziging op 01/09/2020

1.      Wachtlijsten
2.      Betalingstermijn
3.      Gespreide betaling
4.      Herroepingsrecht
5.      Annuleren
6.      Verzekering
7.      Klachten
8.      Afspraken en regels
9.      Privacy

1.      Wachtlijsten

Als een kamp volzet is, wordt er een wachtlijst geopend. Je kan hierop inschrijven en hoeft uiteraard niets te betalen. Wanneer er een plaats vrij komt door annulatie of ziekte, worden de personen op de wachtlijst onmiddellijk gecontacteerd. Deze lijst is vrijblijvend, heb je intussen andere plannen gemaakt dan begrijpen we dat maar al te goed en ben je tot niets verplicht. Als je graag gebruik maakt van die plaats vragen we de betaling binnen de 5 kalenderdagen te volbrengen. Na die periode contacteren we de volgende op de wachtlijst.

2.      Betalingstermijn

Kampen:
Als je ervoor kiest om meteen via Bancontact te betalen is je bestelling meteen in orde.
Betaal je via overschrijving dan heb je een standaard betalingstermijn van 14 dagen.
Hebben we na deze periode nog geen betaling ontvangen dan krijg je een mailtje met een betalingsherinnering. Wanneer we 7 dagen na de mail geen reactie of betaling hebben ontvangen vervalt je inschrijving automatisch en zal je opnieuw moeten inschrijven. Een reactie op de herinneringsmail zal ervoor zorgen dat we de inschrijving niet verwijderen zodat je de tijd hebt om de betaling in orde te maken op het onderling afgesproken moment. Totale betalingstermijn via overschrijving bedraagt dus 21 dagen.

Uitzondering: Wil je liever gespreid betalen of past een andere datum beter voor de betaling, dan kan dat steeds door even een mailtje te sturen.
Uitzondering: Indien je last-minute inschrijft moeten we de betaling binnenkrijgen voor aanvang van de ingeschreven kampdag. 

3.      Gespreide betaling

Wil je liever gespreid betalen of past een andere datum beter voor de betaling, dan kan dat steeds door even een mailtje te sturen.
We spreken onderling af wat voor jou de beste oplossing is.
Let op! Bij het niet nakomen van de afspraken zijn we genoodzaakt kosten aan te rekenen.
Bij het niet betalen op de afgesproken datum sturen we een mailtje ter herinnering. Wanneer het antwoord of betaling uitblijft volgt een herinnering via de post.Hiervoor rekenen we 10% van het openstaand bedrag aan. Bij volgende herinneringen komt er telkens 5% bij.

4.      Herroepingsrecht

Volgens de wet van 28 februari 2013 (WER) art. VI.47 tot en met VI.53 is het herroepingsrecht niet van toepassing voor deze onderneming.
Na de uitvoering van de betaling kan je je inschrijving nog annuleren via onderstaande voorwaarden.

5.      Annuleren door klant

Je kan zelf geen inschrijving annuleren via de website. Hiervoor zal je steeds contact met ons moeten opnemen.
Is je inschrijving nog niet betaald dan kan deze kosteloos geannuleerd worden en vervalt de inschrijving.
Reeds betaalde inschrijvingen worden geannuleerd volgens deze voorwaarden:

 

Annuleren met medisch attest

Annuleren zonder medisch attest

Dagen verplaatsen

Tot 3 weken voor aanvang van de kampweek

100%

100%

Indien beschikbare plaatsen

3 tot 1 week voor aanvang van de kampweek

70%

70%

Binnen dezelfde week indien beschikbare plaatsen

Minder dan 1 week voor aanvang de kampweek

70%

/

Binnen dezelfde week indien beschikbare plaatsen, enkel mogelijk tot 3 dagen voor deelname

*Er wordt steeds gerekend vanaf de start van de kampweek op maandag.
Alle annulaties gebeuren in de vorm van een waardebon aangezien er kosten verbonden zitten aan het automatische betalingssysteem.

7.      Annulatie door de organisatie
In uitzonderlijke omstandigheden kan een kamp geannuleerd worden door de organisatie zoals bv.: overmacht of te weinig inschrijvingen.
De klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er wordt gewerkt met een systeem waarbij je als klant kan kiezen voor een terugbetaling (-€12 administratieve kost) of een waardebon (- €5 administratieve kost) 

6.      Verzekering

Alle deelnemende kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. De Speelvogels kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.

7.      Klachten

Eventuele klachten kan u schriftelijk melden via info@de-speelvogels.be.

8.      Afspraken en regels

Roken is voor iedere deelnemer, begeleider en bezoeker verboden op het terrein.

9.      Privacy

Tijdens de kampen worden er foto’s genomen en filmpjes gemaakt van de activiteiten en de deelnemers. We gebruiken ze voor de website, flyers en publicatiedoeleinden. Indien u niet wenst dat de foto’s van uw kind gebruikt worden, kan u dit melden en zullen we dit respecteren.

Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven van 08/12/92 heeft u recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

Het volledige privacybeleid kan u nalezen in de privacyverklaring comform aan de privacywetgeving (GDPR) 25 mei 2018.

Door de betaling voor een kamp uit te voeren, bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.